EDGE, het verbeteren van de sector groenvoorziening op Europese niveaus.

MEERWAARDE VOOR DE EXPOSANTEN, DE BEZOEKERS EN DE ORGANISATOREN.

 

Door EDGE te creëren – « Expo Demo Green Europe » – hebben de vier oprichters, Demo-Dagen (Nederland) Fedagrim (België), IOG Saltex (Groot-Brittannië) en Salonvert (Frankrijk), een platform voor het uitwisselen van pan-Europese beurzen geïnitieerd dat ervoor moet zorgen dat er altijd meer diensten kunnen worden aangeboden aan de exposanten en de bezoekers van de beurzen voor groenvoorzieningen in de buitenlucht. Zeven punten kenmerken EDGE:


 1. Het belang van de exposanten:


2. 100% Europees:3. Een organisatie die niet star is:


4. Echte partners:5. Ambitieus maar realistisch: 6. Kleine en grote exposanten helpen te ontwikkelen:7. Schijnwerpers op de groenvoorzieningen:

de relatie tussen Edge en de merken bestaat uit wederzijds vertrouwen. De door EDGE ontplooide initiatieven zijn er om aan de voortdurende wensen van de      exposanten tegemoet te komen.

 de exposanten zijn steeds meer gebonden aan structuren die zich op Europa richten en EDGE begrijpt als geen ander hoe op deze ontwikkelingen in te spelen. Tegenwoordig hebben ook onze Spaanse collega’s, organisatoren van Demo Verde, zich bij EDGE gevoegd.

EDGE deelt en wisselt de beste toepassingen uit met de aangesloten leden en garandeert zo een continue verbetering van zijn dienstverlening.

opgericht door vier partners die dezelfde waarden (respect voor de bijzondere kenmerken, kracht van de beurzen in groenvoorzieningen in de buitenlucht en de pan-Europese oriëntatie) delen. Deze waarden komen zowel ten goede aan de exposanten als bij de bezoekers.

EDGE probeert om elk jaar minimaal één initiatief van belang uit te voeren. Daarom is sinds 2010 de lijst “EDGE” van bekroonden voor de innovaties in het leven geroepen. Deze beloont exposerende merken, in drie verschillende categorieën, voor hun inspanningen in innovaties.

EDGE wil, voor de exposanten die niet over een Europees distributie netwerk beschikken, “nationale overkoepelingen“ op poten zetten. Zo kunnen ze hun markt uitbreiden en hun zichtbaarheid vergroten tegen lagere kosten. Studiereizen en doelgerichte visites zijn ook gepland.


EDGE moedigt het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en landschapsbeheer aan op Europees niveau.

 

Meer recent heeft Demo Verde, Spaanse beurs gespecialiseerd in groenvoorzieningen en landschapsbeheer, zich toegevoegd aan EDGE. Alle leden van EDGE blijven actief samenwerken om andere Europese collega's te betrekken bij dit initiatief.